Tjänster

Lektioner i sång, piano & musiklära.

Din röst

1. Sånglektioner

Utveckla Din sång

Vi utgår naturligtvis från dina önskemål, behov och din musiksmak. Därifrån utforskar vi tillsammans hur din röst kan utvecklas och jag vägleder dig med hjälp av rätt teknik. Andningen är a och o för en sångare och är det mest grundläggande som alla jobbar med, oavsett nivå. Med rätt sångövningar kommer du att utveckla rösten. Jag utgår alltid från den genuina sångglädjen och anpassar den sångtekniska övningen efter person, nivå och sång.

Hur en sånglektion går till

Jag är flexibel som sångcoach och hur lektionen exakt går till varierar från person till person. Generellt brukar vi dock börja med en uppvärmning av kropp och röst, där mjukhet och andning ingår och övergår sedan till sångövningar och att öva på en specifik låt. Sångövningar väljs utifrån dina sångtekniska behov samt vad som behövs för den aktuella sången. Sånginterpretation ingår i övning av sången, d v s hur du som sjunger vill tolka låten. För detta kan du också välja att ägna större delen av tiden, om så önskas och behövs. Detsamma gäller det sångtekniska. Om du behöver öva extra på t ex höjdövningar eller bröstklang, så gör vi det.

Vad Du får lära Dig

Genom inspiration, pepp och vägledning blir du framför allt tryggare och mer säker i din röst så att du kan känna dig fri att sjunga precis som du önskar. Du blir sångtekniskt stabil och får kunskap i hur din fysiska röst är uppbyggd i kroppen, d v s kunskap om en god rösthälsa.

Pris

En lektion à 30 min: 490:-

En lektion à 45 min: 640:-

Minikurs, 3 ggr à 30 min: 1 382:-

Minikurs, 3 ggr à 45 min: 1 805:-

Lilla paketet, 5 ggr à 30 min: 2 205:-

Lilla paketet, 5 ggr à 45 min: 2 880:-

Stora paketet, 10 ggr à 30 min: 4 165:-

Stora paketet, 10 ggr à 45 min: 5 440:-

Instrument

2. Pianolektioner

Lär dig spela piano

Precis som i sången utgår jag från din ålder, individuella nivå och ambition. Låtarna kan vara allt från poplåtar, barnvisor till jazz och klassiska pianostycken. Du får lära dig både att spela efter noter och på gehör (genom att lyssna). Du köper din egen pianobok. Jag använder främst en bok riktad till barn som heter Pianobus 1-3. För ungdomar och vuxna anpassas materialet.

Lektionerna passar nybörjare till fortsättningselever på medelnivå. Ej avancerade pianister.

Vad du lär dig

Du får lära dig att spela piano efter gehör och efter noter. Har du inte spelat piano förut, så går vi givetvis igenom grundläggande ton- och notkunskap. 

Utveckla din musikalitet.

Övningsteknik.

Pris

En lektion à 30 min: 490:-

En lektion à 45 min: 640:-

Minikurs, 3 ggr 30 min: 1 382:-

Minikurs, 3 ggr à 45 min: 1 805:-

Lilla paketet, 5 ggr à 30 min: 2 205:-

Lilla paketet, 5 ggr à 45 min: 2 880:-

Stora paketet, 10 ggr à 30 min: 4 165:-

Stora paketet, 10 ggr à 45 min: 5 440:-

Obs! Alla priser är inkl moms och avgifter.

Musikens uppbyggnad

3. Musiklära

Kursinnehåll

Sjunger/spelar du mycket på gehör och känner att du vill lära dig musikteori? Helt enkelt kunna sjunga direkt efter notbladet och få en annan förståelse för hur musiken är uppbyggd kring noter, metrik (notvärden, tempo, taktarter) tonarter, harmonilära?

För dig ger jag en Grundläggande kurs i musikteori: Notkunskap (g- och f-klav), puls och metrik

För dig som redan har grundläggande notkunskap, men vill ta dig vidare:

Fortsättningskurs i musikteori. Ackord- och harmonilära, kvintcirkeln, etc.

Ta kontakt med mig om du är intresserad av detta, så utformar jag en kurs efter dina förkunskaper och önskemål.

Varför ”ska” man kunna musiklära?

Det finns inget som säger att man ”ska” någonting om det inte finns ett genuint intresse för det. Det går alldeles utmärkt att sjunga/spela på gehör också. 

MEN… älskar du att sjunga eller spela och vill utvecklas musikaliskt, så är det ett gott skäl till att läsa musiklära. Du får då en större förståelse för hur musiken är uppbyggd, både i ton, takt och harmoni. Det blir även lättare att lära sig nya låtar när du t ex kan sjunga/spela direkt från notbladet eller kan improvisera över en specifik ackordrunda.

Därför är det naturligt steg att vidga sina musikkunskaper med att studera musiklära.

Vad du lär dig

Beroende på dina förkunskaper, så får du lära dig följande:

Notkunskap (g- och f-klav)

   – skalor och hela/halva tonsteg.

   – puls och metrik (notvärden, taktart och tempo).

Tonarter, kvintcirkeln.

Ackord- och harmonilära. 

 

Pris

En lektion à 30 min: 490:-

En lektion à 45 min: 640:-

Minikurs, 3 à 30 min: 1 382:-

Minikurs, 3 à 45 min: 1 805:-

Vill Du boka en tid?